Curs Certificare Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal autorizat ANC, Cod COR 242231

299.00
(Activitatea de instruire este scutită de plata TVA)

Cursul este acreditat de Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților din Municipiul București și se adresează persoanelor interesate să profeseze în domeniul Protecției Datelor și persoanelor desemnate să preia funcția de Responsabil cu Protecția Datelor sau Ofițer Protecția Datelor (DPO). La finalul cursului, în urma unui examen, cursanții pot obține certificarea Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal COR 242231, în conformitate cu standardul ocupațional în vigoare.

Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și de Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Activitatea de instruire este scutită de plata TVA.

Descriere completă

Cursul se adresează persoanelor interesate să profeseze în domeniul Protecției Datelor și persoanelor desemnate să preia funcția de Responsabil cu Protecția Datelor sau Ofițer Protecția Datelor (DPO). La finalul cursului, în urma unui examen, cursanții pot obține certificarea Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal COR 242231, în conformitate cu standardul ocupațional în vigoare.

Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și de Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Cursul se desfășoară pe durata a 180 de ore de studiu, dintre care 60 de ore sunt de teorie și 120 de ore reprezintă activități practice. Durata cursului este de 5 săptămâni.

Condiții de eligibilitate

Participanții trebuie să facă dovada că:

 • Sunt absolvenți de studii de licență și prezintă acte de studii în acest sens;
 • Au vechime în muncă de minimum un an.

OBIECTIVELE CURSULUI (conform cu standardele de pregătire profesională/standardele ocupaționale, acolo unde este cazul)

 • Informarea organizației și a persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor, în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat;
 • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea relației cu Autoritatea de Supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal, prin identificarea de către DPO a situațiilor în care poate exista un conflict de interese;
 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;
 • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației;
 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Tematica

Competența dobândită Modul
Informarea organizației și a persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor, în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Modul 1 – Noțiuni introductive cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal.
Modulul 2 – Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare.
Modulul 3 – Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare.
Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat. Modulul 4 – Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea acestora în cadrul organizației.
Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Modulul 5 – Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.
Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Modulul 6 – Relația cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Instrumente și situații specifice.
Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Modulul 7 – Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.
Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal. Modulul 4 – Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea lor în cadrul organizației.
Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal. Modulul 7 – Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.
Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Modulul 8 – Managementul Riscului.
Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației.
Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

În costul cursului sunt incluse:

 • Suportul de curs;
 • Materiale suplimentare pentru activitățile practice;
 • Suport pe toată perioada de desfășurare a cursului;
 • Pauze de cafea și gustări;
 • Examenul cu reprezentanții Ministerului Muncii și Justiției Sociale;
 • Certificat de Absolvire și Supliment pentru Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, COR 242231.

Locație:

București. Va fi anunțată participanților în săptămâna premergătoare începerii cursului.

Activitatea de instruire este scutită de plata TVA.

Dataeye Consulting este autorizată de Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților din Municipiul  București. Autorizația Numărul: 0012343

299.00
(Activitatea de instruire este scutită de plata TVA)Cumpăr